Motor Toerclub Siddeburen

Het rijden in een groep geeft altijd een andere invulling dan om individueel te rijden.
De kans dat alle deelnemers genieten van een clubtoertocht is het grootst als deze TOER-
SPELREGELS door een ieder gerespecteerd en niet als een belemmering gezien worden.
Het rijden in een groep is erg gezellig maar betekent voor iedere deelnemer het inleveren van een stukje vrijheid.


TOERSPELREGELS
1.We houden ons ten allen tijde aan de verkeersregels en maximum snelheden.
2.Iedere toerrit deelnemer is een verkeersdeelnemer voor zich.
3.Er wordt niet gejakkerd of geracet.
4.Tijdens de ritten of stops wordt geen alcohol genuttigd.
5.Iedereen wordt geacht in het bezit te zijn van geldige persoon- en voertuiggegevens, zoals o.a. Kenteken-, rijbewijs                                   paspoort /identiteitskaart, groene kaart en eventueel reisverzekering, conform de wetgeving is er minimaal een WA verzekering vereist.
6.Men dient met een volle tank bij het startpunt te vertrekken. De tankstops zijn zodanig gepland, dat men, mits getankt, niet zonder benzine hoeft komen te staan.
7.Afhankelijk van de snelheid en wegomstandigheden houdt men minstens een onderlinge afstand van 2 seconden tot uw voorganger.
8.Wij blijven als groep(en) bij elkaar ( tanken, koffiedrinken, sanitaire stops etc.)
9.Men blijft tijdens het rijden op de éénmaal gekozen plaats rijden. Van plaats wisselen kan pas na een stop.Vóór in de groep rijden betekent vaak rustig rijden, terwijl achter in de groep er vaak harder gereden dient te worden om een aaneen gesloten formatie te blijven behouden. Bij het innemen van de plaats in de groep dient men hier rekening mee te houden. Voor nieuwe – of niet ervaren deelnemers is het wenselijk om zo mogelijk voorin te rijden. Dit om aan het rijden in groepsverband te kunnen wennen.
10.Onderling inhalen is uit veiligheidsoogpunt niet toegestaan. Uitsluitend de laatste persoon, vaak ook een toerritbegeleider, mag inhalen om met de eerste man, de toerritbegeleider, overleg te plegen.
11.Wij rijden in de zogenaamde zigzagformatie, ook wel baksteenformatie genoemd, dit vanwege de onderlinge positie van de rijders.
12.Onderling inhalen is onnodig en dus niet toegestaan, ook van groepen.
13.Vanzelfsprekend wordt er uitsluitend in de reeds beschreven formatie gereden als de omstandigheden het toelaten. Bochten, smalle wegen of vervuilde wegen wordt door iedere rijder individueel gereden. Ook hier geldt, dat men niet gaat inhalen.
14.Mocht de groep om welke reden dan ook uiteen vallen en dit wordt niet direct door de mede-toerrit-rijders opgemerkt, dan blijft iedere keer de laatste rijder van de groep op de volgende kruising staan om de  achterblijvers op te wachten en de weg te wijzen.
15.Ingeval van pech beslist de toerritbegeleider over de te nemen acties. Hij/zij heeft zowel instructies als de kennis.
16.Stoppen op autoweg en autosnelweg is niet toegestaan. Ingeval van pech moet zo snel mogelijk gebruik worden gemaakt van de vluchtstrook, uitsluitend uiterst rechts op deze strook kan worden gestopt. In een voorkomend geval wordt in eerste instantie
17.hulp verleend door 2 andere deelnemers. De laatste deelnemer waarschuwt de toerritbegeleider waarna doorgereden wordt naar  de eerste parkeerplaats.
18.Algemeen Waarschuwingsteken.
19.Het duidelijk opsteken van de linkerarm, Hierdoor is niet bekend, wat er aan de hand is, maar hierdoor is het in ieder geval duidelijk dat er extra aandacht geboden is.
20.Iedere deelnemer rijdt mee voor eigen verantwoordelijkheid en risico. Niemand van de organisatie kan voor schade en/of kosten aansprakelijk worden gesteld.
21.De motor waar de Toerrit mee gereden wordt mag geen achterstallig onderhoud of gebreken hebben waardoor gevaar kan ontstaan.
22.Rijden op de Duitse autobaan:

• We houden ons aan de maximum advies snelheid van 130 km/uur.

• Wees extra alert op zeer snel achteropkomende verkeer, gebruik je linkerspiegel voordurend!

• Blijf ten alle tijden in dezelfde baan rijden als de toerritbegeleider. Ga niet zelf je baan kiezen.

• Probeer zoveel mogelijk het zigzag formatie rijden te handhaven

• Probeer zo veel mogelijk de 2 seconden regel in acht te nemen. De onderlinge afstand zal dan ca 50 tot 60 mtr bedragen.

• Voor de toerritbegeleider: ga ruim van te voren bij het naderen van een afslag naar de meest rechtse baan zodat de volgers tijd genoeg hebben om te volgen.

   23.   Personen welke zich niet kunnen of  willen houden aan dit reglement, zijn voor deelname uitgesloten